SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAJGRÄS raj3~grä2s, n.; best. -et; pl. =. Anm. Förr användes äv. (i bet. 1) den eng. formen raygrass l. ryegrass (stundom äv. skrivet raijgrass l. reygrass). Salander Gårdzf. 188 (1731: Rye-Grass). Kalm Resa 1: 345 (1753: Ray-grasset, sg. best.). HushJourn. 1777, febr. s. 74 (: Raygrass; behandlat ss. r.). Därs. 1781, juli s. 3 (: Rey-grass). Schulthess (1885: ray-grass).
Ordformer
(raj- (raij-) 1762 osv. ray- 17741891. rye- 1835)
Etymologi
[jfr d. rajgræs, holl. raaigras, t. raigras, fr. ray-grass; av (ä.) eng. ray-grass (varav eng. rye-grass, med ombildning av förleden efter rye, råg; se RÅG), av ä. eng. ray, dårrepe (av ovisst urspr.), o. grass (se GRÄS)]
bot. o. lant.
1) det ss. foderväxt (i ä. tid företrädesvis i England) odlade gräset Lolium perenne Lin. (ofta kallat engelskt rajgräs [jfr t. englisches raigras], stundom äv. vanligt l. perent rajgräs), renrepe; äv. allmännare, om (gräs tillhörande) släktet Lolium Lin., repe; äv. i uttr. italienskt rajgräs [jfr t. italienisches raigras], det ss. foderväxt (i ä. tid företrädesvis i Italien) odlade gräset Lolium multiflorum Lam., borstrepe; förr äv. i uttr. annuellt rajgräs, dårrepe; äv. koll.; jfr RÅG-GRÄS. Rothof 387 (1762). QLm. 3: 43 (1833; koll.). Engelskt Ray-Gräs .. (l.) Perennt Ray-Gräs. Wahlberg Foderv. 163 (1835). Italienskt Ray-Gräs. Därs. 168. Annuellt Ray-Gräs. Därs. 169. Vanligt Rajgräs. Krok o. Almquist Fl. 1: 159 (1883). Svensson Kulturv. 46 (1893; om släktet). Det holländska ettåriga rajgräset. LAHT 1913, s. 166 (om form av Lolium multiflorum Lam.). Larsson Hemmab. 28 (1916).
2) i utvidgad anv., om vissa andra gräsväxter.
a) [jfr t. französisches raigras] (numera föga br.) i uttr. franskt (förr äv. fransyskt) rajgräs, det ss. foderväxt (i ä. tid företrädesvis i Frankrike) odlade gräset Arrhenatherum elatius (Lin.) M. & K., knylhavre. Fransyskt ray-gräs. Hedrén Medicus OdlFoderv. 47 (1801). Kjellin 892 (1927). jfr: Knylhafre, ett redan på 1700-talet under namn af franskt rajgräs mycket omtalat, men ännu i dag föga odlat fodergräs. VerdS 126: 25 (1904).
b) [jfr d. dansk rajgræs] (†) i uttr. danskt rajgräs, gräset Bromus hordeaceus Lin., luddlosta. Wahlberg Foderv. 116 (1835). SmSkrLandth. 27: 23 (1885).
c) (†) gräset Alopecurus pratensis Lin., ängskavle; jfr RÅG-GRÄS. Almström Handelsv. 258 (1845).
Ssgr (i allm. till 1; bot. o. lant.): RAJGRÄS-ART. art av grässläktet Lolium Lin. Holmström Naturl. 1: 126 (1888).
(1, 2) -FRÖ, n. frö av rajgräs; förr äv. om frö av ängskavle (jfr rajgräs 2 c). Almström Handelsv. 595 (1845). VaruhbTulltaxa 1: 55 (1931).
-SLÄKTE(T). grässläktet Lolium Lin. SKL 3: 270 (1848).
-VARIETET. jfr -art. LAHT 1910, s. 361.
Spoiler title
Spoiler content