SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REGERERA, v. -ade.
Ordformer
(-gera 1737. -gerera 16401729)
Etymologi
[jfr t. regerieren; av lat. regerere, bringa tillbaka, replikera, invända, skriva in m. m., av re- (se RE-) o. gerere (jfr DIGERERA, KASE). — Jfr REGEST, REGESTION]
(†) replikera; invända (se d. o. 4 b); äv. i uttr. regerera ngn (att osv.), invända gentemot ngn (att osv.). Her Gyllenklou regererade them ther emot, att bundet hafver sine visse terminos fattade. RP 8: 207 (1640). Opium, regererade iag (häpen), j een Messingzpanna med ättikia(!). CollMedP 1692, s. 30. Af samma mening är ock jag regerade Augustus. Bliberg Acerra 407 (1737; t. orig.: sagt). jfr: (Han) regererade Mathesii ord wara osanne. ConsAcAboP 8: 37 (1700).
Spoiler title
Spoiler content