SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RELEVANS re1levaŋ4s l. rel1-, äv. -an4s, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. relevanz, eng. relevancy; till RELEVANT]
(i sht i vetenskapligt fackspr.) egenskapen l. förhållandet att vara relevant, betydelse, vikt. 2NF 22: 190 (1915). Att .. (distinktionen mellan fastställelsetalan o. talan om förpliktande) praktiskt taget ej har någon relevans, har författaren .. själf framhållit. Kallenberg CivPr. 1: 924 (1924).
Spoiler title
Spoiler content