SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RELEVANT -vaŋ4t l. -an4t, adj. -are; n. =.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. relevant; av mlat. relevans (gen. -antis), eg. p. pr. av lat. relevare (se RELEVERA). — Jfr IRRELEVANT]
(i sht i vetenskapligt fackspr.) som är av vikt l. betydelse l. intresse i föreliggande fall l. sammanhang, i saksammanhanget väsentlig l. viktig, som hör till saken l. ämnet; betydelsefull. VDAkt. 1708, nr 80. Jnga relevante skähl har han kunnat mig föredraga. Därs. 1719, nr 216. Svenskans fonologiska system känner ej oppositionen k':k. Men detta hindrar ej, att i ett annat språk just denna skillnad kan vara fonologiskt relevant, funktionsbärande. PedT 1941, s. 104. Relevanta fakta. HT 1951, s. 120.
Spoiler title
Spoiler content