SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REPORTAGE re1porta4ʃ l. rep1-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. o. eng. reportage; ytterst av fr. reportage, till reporter (se REPORTERA)]
1) en journalists l. reporters värksamhet för åstadkommande av reportage (i bet. 2) till pressen, radion, televisionen l. filmen; stundom svårt att skilja från 2. 2NF (1915). Nu måste jag ut och göra reportage. Hellström Kärlek 330 (1942). Du kan börja i morgon med det stilla reportaget. Siwertz Pagoden 42 (1954).
2) (i skrift l. bild för pressen l. filmen gjord l. för framförande i radio l. television avsedd) aktuell skildring av en händelse l. företeelse l. av förhållandena på en plats l. ett värksamhetsområde o. d., åstadkommen av en person (journalist, reporter) som gm att uppsöka platsen för händelsen osv. l. på annat sätt (t. ex. gm intervjuer) skaffat sig mer l. mindre direkt förstahandskännedom därom; i allm. om en ngt utförligare skildring, motsatt: notis; stundom sammanfattande, om alla tidningsartiklar l. skildringar av detta slag, t. ex. i ett visst tidningsnummer; jfr 1. Tecknat, fotografiskt reportage. AB 1892, nr 154, s. 4. Nyss meddelade radiomannen att det skulle komma ett litet aktuellt reportage. Edström Mossgrönt 74 (1950). — särsk. oeg. l. bildl., om reportagemässig litterär framställning. SvD(A) 1929, nr 296, s. 17. Till det bästa i vår äldre folklivsskildring hör .. (Werner von Rosenfelts) idyll Värkös slåtter-öl. Det är ett humörfriskt reportage från ett gille i blekingska skärgården. Björck K12Stövl. 22 (1954).
Ssgr: (2) REPORTAGE-ARTAD, p. adj. TSvLärov. 1955, s. 44.
(2) -ARTIKEL. tidningsartikel innehållande ett reportage. Bjurman 3Statsm. 122 (1935).
(1) -AVDELNING~020. avdelning av en tidnings redaktion l. ett radiobolags medarbetarstab o. d. som har hand om reportaget. Helén RöstRad. 58 (1950).
(1) -BIL. bil som en reporter (särsk. en radioreporter) använder vid reportage. 5MinutRast 7 (1939).
(2) -BILD. jfr -foto. Martinson Kap 146 (1933).
(1, 2) -BLOCK. anteckningsblock för anteckning vid reportage. IdrBl. 1935, nr 57, s. 7.
(1) -BRAGD. reportage som utgör (l. jämställes med) en bragd. Bjurman 3Statsm. 230 (1935).
(2) -FILM. film som utgör ett reportage. NFMånKr. 1939, s. 674.
(2) -FORM. form av ett reportage; form för ett reportage. TSvLärov. 1954, s. 96.
(2) -FOTO. fotografisk bild tagen vid reportage (för en reportageartikel). Östergren (1936).
(1) -FOTOGRAF. fotograf som gör fotografiskt reportage. SvFlH 1: 448 (1942).
(1) -FÄRD. resa för reportage. IllSvLittH 4: 69 (1957).
(1, 2) -JAKT. jfr notis-jakt. På reportagejakt. Dahlin BrännBreddgr. 30 (1926).
(1) -KAMERA. kamera för användning vid fotografiskt reportage. Borgström Jungfrutal. 76 (1947).
(2) -MÄSSIG. som liknar ett (journalistiskt) reportage. Bjurman 3Statsm. 172 (1935). En rappt skriven reportagemässig bok. MorgT 1948, nr 251, s. 9.
(2) -PROGRAM. radio- l. televisionsprogram som har formen av ett reportage. TSvLärov. 1950, s. 416.
(1) -RESA, r. l. f. jfr -färd. IdrBl. 1935, nr 1, s. 6.
(2) -SERIE. serie av reportage (i radio l. television l. tidning). Ahlgren Veckopress. 53 (1940).
(2) -SKILDRING. Bjurman 3Statsm. 240 (1935).
(2) -STIL. stil utmärkande för reportage. —
(1) -UPPDRAG~02, äv. ~20. Bjurman 3Statsm. 231 (1935).
Spoiler title
Spoiler content