SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RE- ssgr (forts.):
RE-SOCIALISERA1001040 l. 010—, i Sveal. äv. —32, -ing. (i fackspr.) med avs. på brottsling l. socialt missanpassad person: återföra till ett socialt beteende o. ett nyttigt medborgerligt liv, åter inordna i samhället; äv. refl. 1NJA 1953, s. 627. SDS 1956, nr 24, s. 12 (refl.). Hur skall man resocialisera brottslingen? Därs. nr 127, s. 4.
Ssg: resocialiserings-process. (i fackspr.) jfr process, sbst.1 5. PedT 1951, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content