SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESORPTIV re1sorpti4v l. res1-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -sorb-)
Etymologi
[jfr t. resorptiv, eng. resorptive; till p. pf.-stammen av lat. resorbere (se RESORBERA)]
(i fackspr., i sht fysiol.) om process l. värkan o. d.: som innebär l. utmärkes av resorption. SvTandläkT 1932, s. 197. SvLäkT 1935, s. 467.
Spoiler title
Spoiler content