SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESORBIN re1sorbi4n l. res1-, n., äv. r.; best. -et resp. -en.
Etymologi
[jfr t. o. eng. resorbin; bildat till RESORBERA medelst den i namn på ämnen o. d. förekommande ändelsen -in (jfr BENSIN, LANOLIN)]
(i sht förr) farm. preparat framställt av mandelolja (l. olivolja) o. vax jämte såpa (o. gelatin samt lanolin) o. använt i salvor med tillsats av sådana ämnen (t. ex. kvicksilver l. jod) som vid salvans utgnidning på huden äro avsedda att resorberas i kroppen. Kockum o. Brunius Läkem. 202 (1906). Kjellin (1927).
Spoiler title
Spoiler content