SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RIGOLPIPA, r. l. f.
Ordformer
(-pijpa)
Etymologi
[sannol. av det ord som föreligger i holl. riool, avloppsrör o. d., äv.: murat, i slingor gående rör i golv l. vägg, tjänande att leda bort rök från ugn o. samtidigt värma upp ett drivhus l. dyl., i ä. holl. äv.: kanal, fåra, ränna, t. o. fr. rigole, fåra, ränna (se RAJOL-), o. PIPA, sbst.1; jfr äv. holl. rioolpijp, avloppsrör]
(†) murat (i slingor gående) rör tjänande att leda bort rök från ugn o. samtidigt värma upp ett rum. In Septemb. (1751) murades den nya ugnen med rigolpijpa uti ananassrummet. GBonde (1756) hos Trolle-Bonde Hesselby 153.
Spoiler title
Spoiler content