SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RIGORISTISK -is4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. rigoristisch; till RIGORIST]
rigorös. Om det någon enda gång kunde hända att .. (B. E. Malmströms) omdöme (i litteraturfrågor) utföll något för exklusivt och rigoristiskt, så (osv.). Kullberg i 2SAH 41: 92 (1866). Lidforss OndMakt. 232 (1909).
Spoiler title
Spoiler content