SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1959  
RIPA, sbst.3, f.; best. -an; pl. -or,
Ordformer
(rijp-)
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) ripa; samhörigt med REPA, sbst.1, o. REPA, v.2 II. Jfr REPA, sbst.3]
(†) remsa, stripa, strimla. Då blef en sådan wapn och steenkastning .., att alla deras skiölder och tröyor blefwo af skåtten lijka som ihopa fletade af rijpor. Reenhielm OTryggw. 245 (1691). — jfr PAPPERS-RIPA.
Spoiler title
Spoiler content