SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RISTUNNA, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[förleden av ovisst urspr.]
(†) Rinman Jernförädl. 131 (1772). Ristunna är vid blecksmide, eller förtente blecks tilverkning, en stor tunna med rent vatten, hvaruti blecken kastas, när de komma utur betan. Dens. (1789).
Spoiler title
Spoiler content