SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RITORNERA rit1orne4ra l. ri1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[av it. ritornare, återvända, motsv. fr. retourner (se RETURNERA)]
(numera knappast br.) handel. o. försäkr. = RISTORNERA 1, 2. Dalin (1871).
Spoiler title
Spoiler content