SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROKOS, sbst.
Ordformer
(rocos)
Etymologi
[av pol. rokosz, uppror, i ä. pol. äv.: riksdag; jfr tjeck. rokoš, underhandling, riksdag, uppror; av RAKOS, namn på (flod som rinner genom den) slätt utanför Budapest, där under slutet av medeltiden de flesta ungerska riksdagarna höllos]
(†) uppror, revolt. Det är ynkeligit om det stackars borgerskapet (i det belägrade Thorn). Långsamt går det och til i Stor Pohlen med deras rocos. Bark Bref 1: 108 (1703).
Spoiler title
Spoiler content