SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
RUKARDUAN 3~kar1a2n, äv. -du-, l. RUGGKARDUAN rug3~ l. RUDEKARDUAN 3de~, förr äv. RUGKARDUAN l. RUDKARDUAN, r. l. m. (Heinrich (1814), ÖoL (1852)), äv. n. (BoupptSthm 1671, s. 1826 (: RudCardewan, pl.), Weste (1807)), best. -en, ss. n. -et; pl. (i bet. 2, †) = (BoupptSthm 1671, s. 1826).
Ordformer
(ru- 16831815. rud- 16711741. rude- 1938. rug- (ruug-) 1659 (: RugCardewanss hÿder)1673. rugg- 17901852. -cordwan 1672. -kal(f)van (cal-) c. 17751807. -kalvand 1815. -kalvang 1771. — Se för övr. KARDUAN)
Etymologi
[av RUG, adj., o. KARDUAN; formerna med rud- o. rude- äro ombildningar av ru(g)karduan av samma slag som REDGARN av regarn (möjl. med anslutning till RUD); formen med rugg- är ombildning med anslutning till RUGG, sbst.2]
1) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) ruläder (berett av get- l. fårskinn). BoupptSthm 1684, s. 76 a (1683). Ett Paar Qwinfolkz skor af Saffian eller Rudkardewan med Engelske Sålor. Jäfvert Skomod. 172 (i handl. fr. 1722). Livrustkammaren har ett par (skor med galoschsulor) från omkring 1650 av svart rudecarduan. Därs. 59 (1938). jfr: Rucalvan (i Bellmans ord Rucalvans-handskar), förvrängning av Rude-cardewan. GMSilfverstolpe (1921) hos Bellman (BellmS) 1: cic.
2) (†) till ruläder beredd hud. 13. st. Fåhrskin eller RudCardewan. BoupptSthm 1671, s. 1826.
Ssgr (till 1; numera bl. ngn gg om ä. förh.): RUKARDUANS-HANDSKE. jfr ruläder-handske. Se Mollberg med svart Råck och Flor, / Med Rucalvanshandskar och Bockskins-skor. Bellman (BellmS) 1: 191 (c. 1775, 1790).
-HUD. jfr -skinn. Ellofue Rug-Cardewanss hÿder. BoupptSthm 20/1 1659.
-SKO, r. l. m. jfr ruläder-sko. BoupptSthm 4/3 1659. Vid sårgers anläggande .. blifver hädanefter Mans-Personer icke tillåtit, at bruka något annat, eller flere sätt til sårga-dräkt, än en på vanligit sätt .. giord klädning, och det utan något svart Flors, Rudkardevans-skors och svarta Värjors bärande. PH 3: 1717 (1741).
-STÖVEL. jfr -sko. BoupptSthm 1669, s. 1959.
-TRÖJA. tröja av ruläder. BoupptSthm 1674, s. 1230 a.
-UNDERBYXOR~0020, pl. jfr -tröja. BoupptSthm 1680, s. 79 b (1673).
Spoiler title
Spoiler content