SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUSTA, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE (HH 24: 20 (1700)).
Ordformer
(rust- (-std-) 16441716. råst- c. 1710)
Etymologi
[sv. dial. rusta (Hof DialVg. 238 (1772)); av mlt. rusten, rosten, vila, till ruste, roste, vila, rast; i avljudsförh. till RAST, sbst.1 — Jfr RUST, sbst.3, RUSTA, v.3, RÖST, utbyggnad på fartyg]
(†) intr.: rasta, vila (sig). RP 10: 573 (1644). (I) byarna Turetz ock Prudi .. rustade wi till d. 31 (mars) .., då wi åter marcherade till håfwet Mallenofzisna. KKD 2: 51 (1708). Swedberg Schibb. 372 (1716).
Spoiler title
Spoiler content