SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMBAR sam4bar l. 32, l. SAMBUR sam4bur l. -ɯr l. 32, m. l. r.; best. -en, äv. -n; pl. -er. Anm. Tidigast är ordet anträffat i formen sambah (använd oförändrad i pl.). Sambah, den största och ädlaste art af hjortslaget, som finnes i Indien. Wester Gerard Res. 62 (1864). De få sambah, som funnos qvar, flydde. Därs. 64.
Ordformer
(sambar (-bh-) 1878 osv. sambur (-bh-) 1874 (: Samburhjorten) osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. sambar, sambur, fr. sambar; av hindustani sāmbar, sābar]
zool. sambarhjort. Hildebrand Hellwald 2: 616 (1878). Bland hjortdjuren (på Borneo) finnas en art sambar .. samt tvenne arter muntjakshjortar, af hvilka den ena (Muntiacus muntjak pleiharicus Kohlbrugge) är för ön specifik. FoFl. 1919, s. 68. Jag hade inte hunnit långt förrän en sambhar stämde upp sitt alarmrop till vänster om mig och störtade bort genom djungeln. Hyltén-Cavallius Corbett Människoät. 125 (1946).
Ssgr (zool.): SAMBAR-HJORT. den i Asien förekommande hjorten Rusa unicolor Kerr. 1Brehm 1: 481 (1874).
-HORN. om sambarhjortens horn (se d. o. 1). 4Brehm 2: 79 (1921).
Spoiler title
Spoiler content