SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAM- ssgr (forts.):
(2 a) SAM-MALEN, äv. -MALD, p. adj. om mjöl: som (är ett resultat av att säd sammalts o. som därför) innehåller beståndsdelar från sädeskornens alla delar, osiktad; äv. om säd: som malts så att mjölet innehåller beståndsdelar från sädeskornens alla delar; äv. i utvidgad anv., om bröd: bakad av sammalet mjöl; särsk. i n. sg. i substantivisk anv.: (bröd av) osiktat mjöl. 9 T(unno)r Sammahlit Miöhl. BoupptSthm 1685, s. 1280 b. Det var rigtigt bagarbröd, sån't som herrskapsfolk äter, ska' jag säga — inte simpelt sammalet. Geete Twain HucklFinn. 46 (1885). En stadig rågkaka av sammalet. Carlsson Dagsv. 5 (1927). Bolin LevLivKem. 132 (1931; om bröd). (Knäckebröd) bakas av enbart sammalen råg. SvD(A) 1944, nr 263, s. 15. särsk. i mer l. mindre bildl. anv. Breven till dig kan jag beteckna som grovsiktade och sammalda, men breven hem, de är finsiktade med russin i. Thulin Boo ViKöksv. 43 (1931; nor. orig.: sammalte). Anm. Här icke upptagna användningar av -malen (-mald) behandlas under -mala.
Spoiler title
Spoiler content