SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAM- ssgr (forts.):
(2 a) SAM-MALA, -ning. [jfr -malen] (i sht i fackspr.) mala (säd) utan att skala sädeskornen l. utan att från mjölet avskilja den produkt som erhålles av sädeskornens yttre delar (så att mjölet kommer att utgöra en blandning av beståndsdelar från sädeskornens alla delar); äv. abs.; jfr samman-mala. Lundell (1893). Vid s. k. sammalning erfordras i regel endast en passage genom kvarnen. 2SvUppslB 17: 237 (1950). särsk. i mer l. mindre bildl. anv. Kommittékram .. sammalet i stora papperskvarnen. Siwertz JoDr. 309 (1928).
Ssgr (i vissa trakter): sammals-kaka. kaka av sammalet mjöl. Tigerschiöld Dikt. 1: 52 (1888).
-sten. (i sht förr) kvarnsten avsedd för sammalning. PT 1901, nr 89 B, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content