SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAM- ssgr (forts.):
(7) SAM-TYDIG. (numera bl. tillf.) om ord l. uttryck: liktydig (se d. o. 1), synonym; jfr en-tydig 2. Hof Skrifs. 25 (1753).
Avledn.: samtydighet, r. l. f. (numera bl. tillf.) liktydighet; förr äv. om förhållandet att ett ord tolkas ss. liktydigt med ett annat. Samtydigheten af Bräkne, med Fräkne .. är förkastelig. Dybeck Runa 1850, s. 18.
(2) -TÅIG. [jfr nylat. Syndactyli, pl., benämning på biologisk grupp till vilken fåglar med tår av detta slag förr hänfördes] (†) om fågel: vars framtår delvis äro hopvuxna. NF 2: 597 (1877). Samtåiga fåglar: Blåkråkan .. Biätaren. SFS 1905, nr 87, s. 10 (1902; fr. orig.: Syndactyles).
(4, 7) -TÄNKA. [jfr fsv. samthänkter, endräktig] (i sht i vitter stil) tänka (o. tycka) på samma sätt l. likadant; äv. i uttr. samtänka med ngn, tänka (o. tycka) på samma sätt l. likadant som ngn; särsk. i p. pr. med mer l. mindre adjektivisk bet.: likatänkande (äv. i substantivisk anv.). Hvarför tviflar du .. att jag ej skulle samtänka med dig om det förtidiga i Napoleons fall? Ahnfelt Rääf 61 (i handl. fr. 1814). LD 1958, nr 97, s. 16 (i p. pr. i substantivisk anv.).
(7) -TÄT, adj. (†) om ämne: som i alla sina delar är lika tät. Forsius Min. 25 (c. 1613).
-TÄVLAN. (mindre br.) sport. samtävling Östergren (1937).
-TÄVLING. sport. (av skilda organisationer anordnad) gemensam tävling. Östergren (cit. fr. 1916).
Spoiler title
Spoiler content