SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMTYCKT, f.
Ordformer
(-tycht 1695. -tyckt 1649)
Etymologi
[fsv. samthykt; jfr fvn. samþykt; vbalsbst. till SAMTYCKA, v.]
(†)
2) i uttr. giva sin samtyckt till, ge efter; jfr SAMTYCKE 5. O i Vnge! Om Eder än onde Tanckar infalla, så gifwer doch icke Eder Samtycht till. Fernander Theatr. 194 (1695). Anm. I följande språkprov föreligger sannol. en kontamination mellan samtyckt o. samtycke. (Henrik har) byt i en ängh medh Lasse Biskoch medh hans hustrus jaord och samtychtte. BtFinlH 3: 1 (1531).
Spoiler title
Spoiler content