SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1965  
SATINERA sat1ine4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(sat- 1826 osv. satt- 1793)
Etymologi
[jfr t. satinieren, eng. satin(ize), fr. satiner; avledn. av SATÄNG. — Jfr SATINÉPAPPER]
(i sht i fackspr.) åstadkomma en glatt o. glänsande (om satäng påminnande) yta på (ngt, t. ex. tyg, papper), särsk. gm pressning i maskin (i sht kalander) l. (i sht om ä. förh., i fråga om framställning av vissa slag av papper, särsk. tapeter) gm ingnidning av talk i ytan; företrädesvis i pass. (äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.) l. ss. vbalsbst. -ing; jfr GLANSA 2, GLÄTTA, LISSERA. Kongl. Maj:t .. (har) i nåder funnit nödigt, at alt mångfärgadt sattineradt flor til införsel hit i Riket förbjuda. PH 15: 377 (1793). Satineringen (av papper) med talk medför den stora fördelen, att glansen ej lider af fuktighet eller väta. JournManuf. 2: 110 (1826). Vill man erhålla glanstapeter — satinerade tapeter —, så gifver man redan grundfärgen en annan sammansättning, i det att den får en tillsats af slammad gips. TT 1878, s. 31. Till bättre tryckarbeten glättas, satineras, vanligen papperet före tryckningen. Nordin Boktr. 363 (1881). TT 1940, Elektr. s. 7. — särsk.
a) (förr) med avs. på fotografi: ge glansig yta gm pressning mellan två valsar l. mellan en vals o. en plåt. Bilderna .. framträdde efter satineringen ännu tydligare. TT 1872, s. 220. PriskurFotogrArtikl. 1900, s. 12.
b) med avs. på läder: ge glansig yta gm pressning med uppvärmd platta l. gm glacégarvning. Hirsch LbGarfv. 244 (1898; gm glacégarvning). GrafUppslB (1951).
Ssgr (i fackspr.): A: SATINER-KALANDER. kalander för satinering (t. ex. av papper). NordBoktrK 1907, s. 331.
-MASKIN. [jfr t. satiniermaschine] satineringsmaskin. AB 1865, nr 99, s. 4. Östergren (1937).
-PRESS. (numera mindre br.) jfr -maskin. UB 6: 515 (1874). WoJ (1891).
-VERK. (numera mindre br.) satineringsmaskin. UB 1: 467 (1873). TT 1878, s. 242.
B: SATINERINGS-APPARAT. [jfr t. satinierapparat] jfr -maskin. TeknOrdb. 848 (1940).
-MASKIN. maskin för satinering (t. ex. av papper); jfr kalander. TT 1878, s. 31.
-RULLE. (förr) rulle (se rulle, sbst.3 2) som användes för att glätta plåster o. d. Ahlberg FarmT 218 (1899).
-VALS; pl. -ar. [jfr t. satinierwalze] vals använd vid satinering; särsk.: vals i satineringsmaskin. TT 1871, s. 150.
Spoiler title
Spoiler content