SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SAUERKLEE, r. l. f.
Etymologi
[av t. sauerklee, av sauer, sur (se SUR), o. klee, klöver (se KLÖVER, sbst.1)]
(†) växten Oxalis acetosella Lin., harsyra; jfr SUR-KLÖVER. Broocman Hush. 4: 36 (1736).
Spoiler title
Spoiler content