SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1965  
SCHAFFHÄUSERDALER ʃaf3hojser~da2ler l. 400~10, r. l. m.; best. -n; pl. = l. (om dalerstycken) -dalrar.
Etymologi
[efter ä. t. schaffhäusertaler; förleden till SCHAFFHAUSEN, stad i Schweiz; senare ssgsleden är DALER]
(förr) taler (daler) präglad i Schaffhausen. Stiernman Com. 4: 666 (1686).
Spoiler title
Spoiler content