SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1965  
SCHAFFERHOLTS ʃaf3er~hol2ts l. 40~1, r. (PT 1911, nr 281 A, s. 3, osv.) l. n. (RedNordM 1912, s. 19, osv.); best. -en, ss. n. -et; pl. -ar, ss. n. =.
Ordformer
(äv. -holz)
Etymologi
[av t. schafferholz, av schaffer, skaffare (se SKAFFARE), o. holz (se HOLT, sbst.1)]
(förr) (skulpterad) kort stav l. spira som brukades (av skaffaren l. hans motsvarighet) inom skråväsendet o. användes bl. a. för att äska ljud, klappholts, gehörstav. Skråafdelningen har ökats med en stor kopparkanna, som tillhört kakelugnsmakaregesällerna i Vesterås, en schafferholz från sadelmakarne i Upsala (m. m.). PT 1911, nr 281 A, s. 3. Åltgesällen (har) ofta övertagit schafferholzet såsom sitt emblem. Med detta slog han vid sammanträdets början trenne slag på ämbetets låda. Kulturen 1940, s. 18.
Spoiler title
Spoiler content