SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SCOTIST skotis4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. skotist)
Etymologi
[jfr t. scotisten, pl., eng. scotist, fr. scotiste, mlat. scotista; till namnet J. Duns Scotus. — Jfr SCOTISM]
(i fackspr.) anhängare av scotismen. Dalin (1871). 2SvUppslB (1953).
Avledn. (i fackspr.): SCOTISTISK, adj. som tillhör l. är utmärkande för l. har avseende på scotister l. scotism. Aspelin TankVäg. 1: 248 (1958; om lära).
Spoiler title
Spoiler content