SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1966  
SEISMO- säj1smo- l. -mω-, framför obetonad stavelse äv. sejsmå1- l. -mω1-; förr äv. SISMO-.
Ordformer
(seis- 1868 (: seismometer) osv. sis- 1837 (: Sismometer)1906 (: sismometer))
Etymologi
[jfr t. o. eng. seismo-, fr. sismo-, séismo-; till gr. σεισμός, skakning, jordskalv, till σείω, skakar, svänger, besläktat med sanskr. tvēṣati, är upprörd. — Jfr SEISMISK]
ssgsförled.
1) som har avseende på l. samband med l. beror på l. utgöres av skakning l. stöt o. d.
2) som hör till l. har avseende på l. samband med jordskalv, seismisk, jordskalvs-.
Ssgr [i allm. med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.] (i allm. till 2; i sht i fackspr.): SEISMO-GRAF104. instrument för grafisk registrering av jordskalv (l. kraftiga explosioner). Dalin (1871). (Naturvetenskapliga stationens i Vassijaure) skötebarn och prydnad är .. jordbäfningsregistreraren, seismografen. TurÅ 1913, s. 260. Hadding Geol. 32 (1954). jfr horisontal-, vertikal-seismograf. särsk. bildl. Penningväsendets fluktuationer, som .. återges af börsernas seismografer i alla länder. Norström Masskult. 129 (1910).
-GRAFISK1040. adj. till -graf. PT 1907, nr 248 A, s. 3. Seismografiska pendlar. 2NF 24: 1489 (1916).
-GRAM104. grafisk registrering (i form av kurva på papper o. d.) som åstadkommes av seismograf vid jordskalv. PT 1907, nr 248 A, s. 3.
-LOG104. person som ägnar sig åt l. är specialist på seismologi. TMatFysKemi 1918—19, s. 25.
-LOGI1004 l. 01—. benämning på läran l. vetenskapen om jordskalv. Hagman FysGeogr. 37 (1903). Hadding Geol. 32 (1954).
-LOGISK1040. adj. till -logi (o. -log). Seismologiska undersökningar. BtRiksdP 1903, IV. 1: nr 9, s. 62.
-METER1040. (pendel l. elektromagnetisk enhet i) seismograf. Pfeiffer 325 (1837). BonnierLex. (1966).
-METRISK1040. adj. till -meter. Ramsay GeolGr. 32 (1909).
(1) -NASTI -nasti4, r.; best. -en l. -n. [jfr t. seismonastie; till gr. ναστός, sammantryckt, till νάσσω, trycker samman] bot. hos växt: av mekanisk retning utlöst rörelse vars riktning är oberoende av retningen. Seismonasti förekommer .. hos ståndarna af Centaurea, Carduus, Cichorium m. fl. kompositer. 2NF 24: 208 (1916).
Avledn.: seismonastisk, adj. [jfr t. seismonastisch] bot. 2NF 24: 208 (1916). De sensibla (seismonastiska) ståndarsträngarna. VäxtLiv 3: 440 (1936).
-SKOP104. (i sht förr) jämförelsevis enkelt instrument för registrering av jordskalv, i sin enklaste form bestående av en med kvicksilver fylld skål försedd med ett antal hål upptill, genom vilka kvicksilvret vid jordskalv rinner ut. SD(L) 1904, nr 292, s. 2. TMatFysKemi 1918—19, s. 25.
Spoiler title
Spoiler content