SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SEMPITERN l. SEMPETRAN l. SEMPERTRAN, r. l. f.
Ordformer
(sempertran 16401641. sempetran 16671718. sempitern (-terne) 18151855)
Etymologi
[jfr t. sempitern(e), ä. eng. sempiternum, ä. fr. sempiterne; av (n. sg. av) lat. sempiternus, evig, avledn. av semper (se SEMPERLUSTIG); formerna på -tran bero sannol. på kontamination med det liktydiga PERPETUAN]
(†) ett slags hållbar kypertvävnad av kamgarn (o. linne); jfr PERPETUAN. OxBr. 11: 745 (1640). Efterfölliande Sortementer af Lärft, nemligen, Hollands Hus-Lärft, .. Sempetran (m. m.). Stiernman Com. 5: 458 (1694). Åstrand 2: 182 (1855).
Spoiler title
Spoiler content