SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SENSIBILISERA sän1sibil1ise4ra l. -bi1l-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr SENSIBILISATION (se avledn.).
Etymologi
[jfr t. sensibilisieren, eng. sensibilize, fr. sensibiliser; till SENSIBEL. — Jfr SENSIBILISATOR]
1) fysiol. o. med. höja känslighet l. reaktionsförmåga hos (organism l. del av sådan), särsk.: göra (organism osv.) överkänslig (för visst ämne l. vissa ämnen); vanl. i fråga om vissa immunologiska o. bakteriologiska skeenden innebärande tillförande till organism av sådana ämnen som bilda antikroppar (motkroppar) l. tillförande av vissa specifika antikroppar till blodkroppar (l. bakterier); ngn gg (i fråga om ä. vetenskaplig metod) äv. i utvidgad anv., med avs. på vaccin: behandla gm att tillföra antikroppar till däri förefintliga bakterier; äv. i p. pf. l. p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv. Hygiea 1909, s. 737. En sensibilisering torde sannolikt ligga till grund .. för den företeelse, som kallas anafylaxi (dvs. ett slags allergi). 2NF 25: 103 (1916). Vaccination med s. k. sensibiliserad vaccin. Därs. 31: 212 (1920). Sensibiliserade blodkroppar. SvLäkT 1921, s. 798. Wernstedt (1935; äv. i fråga om tillförande av antikroppar till bakterier). SvD(A) 1959, nr 50, s. 5 (i p. pr., om inverkan).
2) (i fackspr.) (gm tillsats av ett ämne, en sensibilisator) öka känslighet l. reaktionsförmåga för ljus hos (ngt); särsk. (fotogr.): göra (fotografisk emulsion l. plåt l. film o. d.) ljus- l. färgkänslig(are); äv. i p. pf. l. p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv. Optisk, kemisk sensibilisering (fotogr.), gm användning av optisk resp. kemisk sensibilisator. Nyblæus Fotogr. 42 (1874). HbFotogr. 1: 91 (1890; i p. pr., om verkan). Sensibiliserade plåtar. VetenskIDag 274 (1940). TT 1954, s. 981.
Ssgr (till 2, fotogr.): SENSIBILISERINGS-BAD. [jfr t. sensibilisierungsbad] om bad (se d. o. 1 c) vari fotografiskt material nedsänkes för att sensibiliseras. Roosval Vogel PraktFotogr. 209 (1901).
-FÄRGÄMNE ~020. färgämne som användes ss. sensibilisator; jfr sensibilisator-färgämne. FotogrHb. 279 (1942).
-LÖSNING. [jfr t. sensibilisierungslösung] jfr -bad. Roosval Vogel PraktFotogr. 235 (1901).
Avledn.: SENSIBILISATION100104 l. 1010—, r. l. f. [jfr t. o. fr. sensibilisation] (numera bl. tillf.) sensibilisering; särsk. till 2. Den optiska sensibilisationen. TT 1951, s. 498.
Ssg: sensibilisations-bad. (numera bl. tillf.) sensibiliseringsbad. TTekn. 1861, 2: 352.
Spoiler title
Spoiler content