SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SFRAGISTISK -gis4tisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. sphr-)
Etymologi
[jfr t. sphragistisch, eng. sphragistic, fr. sphragistique; av gr. σφραγιστικός, hörande till sigillering, till σφραγίς, sigill, av ovisst urspr. — Jfr SFRAGISTIK, SFRAGISTIKER]
(i fackspr.) som har avseende på sigill- (kunskap). (Ett antal sigill inlämnade till det danska museet för fornsaker m. m.) kommo att utgöra ett eget slags Sphragistiskt kabinett. Iduna 5: 32 (1814). Endast tack vare en skarpsynt sfragistisk iakttagelse har Sjögren kunnat kombinera den svenska Posseätten med den danska ätten Loupose. HT 1951, s. 441.
Spoiler title
Spoiler content