SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SIDAMED si1dame4d, sbst. oböjl., adj. oböjl. o. adv.; ss. sbst. r. l. m.
Ordformer
(stundom skrivet sida-med)
Etymologi
[av uttr. sida med (se SIDA, sbst. 23 g α)]
i sht sjöt. sidamedvind l. låringsvind resp. (ss. adj.) som utgör en sådan vind l. (ss. adv., i fråga om vind) snett bakifrån; äv. bildl. Det blåste sidamed. Vinden var nordlig, således sidamed under det de foro öfver Granhammarsfjärden. Almqvist Mål. 125 (1840). Turen hänger i hälarna på dem den är bevågen, en medvind, en sida-med, som blåser omkring vissa utvalda. Lindqvist Herr. 150 (1917). Från halv sidamed skulle båten upp i vind och runt. Alm Isbr. 80 (1925).
Spoiler title
Spoiler content