SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SILVERDYNA, r. l. f.
Etymologi
[sannol. ombildning (med anslutning till SILVER o. DYNA, sbst.1) av det ord som föreligger i SILLEDÖN; benämningen i så fall överförd från skelörten (jfr REVORMS-GRÄS 1, 2)]
(†) revormstörel. Linné Sk. 272 (1751).
Spoiler title
Spoiler content