SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1970  
SKARVEDAG, r. l. m.
Etymologi
[ä. sv. dial. (Gotl.) skarvedag; möjl. av SKARVA, v.2, o. DAG]
(†) arbetsdag, dagsverke. (Claudius' akvedukt sägs ha kostat 70 tunnor guld) Ja, sådan Summa haar eij kunnat ther til räcka, / Om icke Trälarna sitt bistånd måst försträcka / Som jämte fångarna haft mången skarfwe-dagh, / Och släpat tusentals för idel hugg och slagh. Spegel ÖPar. 42 (1705). Ihre (1769).
Spoiler title
Spoiler content