SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1970  
SKET- ʃe3t- l. SKETT- ʃet3-, förr äv. SKITT-.
Ordformer
(sket- (skiet-) 1538 (: sketbytta)1723 (: skietspiggarna). skett- 1640 (: Skettbytta)c. 1740 (: Skettspigg). skitt- 1725 (: Skittspigg)1735 (: Skittspigg))
Etymologi
[sv. dial. sket-, skett- (i t. ex. skethus, sketthus, avträde), ssgsform av det ord som föreligger i sv. dial. sket, smuts, lort, lappri, nor. dial. skit, n., smuts, lort, vbalsbst. till SKITA, v., bildat på det svaga rotstadiet (med kort i, som sedermera ljudlagsenligt övergått till e); formen skitt- är antingen en ombildning av den kortstaviga formen i anslutning till SKIT l. ombildning av SKIT]
i ssgr.
1) betecknande dels tömning av tarm, avföring, dels (konkret) exkrementer, träck; ”skit-”.
2) betecknande vad som anges i senare leden ss. obetydligt l. dåligt l. odugligt l. mindervärdigt o. d.; jfr SKIT- (i motsv. anv.).
Ssgr (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat; i allm. till 1): SKET-BYTTA. [jfr ä. t. scheissbutte] (†) om nattkärl l. behållare i nattstol; jfr potta, sbst. 2. VarRerV 37 (1538). (Lat.) Lasanum .. (Sv.) Skettbytta, kammarpotta. Linc. Ss 5 b (1640).
(2) -BÄR. [senare leden är sannol. borre, sbst.2 — Jfr skit-barr] (†) = skit-barr. Artedi Icht. 5: 80 (1735: Skittbär).
-HUS. avträde, ”dass”. Linc. (1640; under caseale).
-KRYDDA. [jfr t. scheisskraut] (†) om krydda använd ss. avföringsmedel. Linc. (1640; under mercurialis).
-SJUKA. (†) diarré. Verelius 200 (1681).
(2) -SPICK. (†) = -spigg 1. Broman Glys. 3: 632 (c. 1740: Skettspick).
(2) -SPIGG. (†)
1) spigg; dels: storspigg, dels: småspigg; jfr skit-spigg, skitu-spigg o. skeppsspigg. BokvGP 92 (1723; om storspigg). ActaLitSv. 1725, s. 65 (: Skittspigg; om småspigg). Broman Glys. 3: 632 (c. 1740: Skettspigg).
2) i utvidgad anv., om elritsa; jfr skit-spigg. Artedi Icht. 5: 14 (1735: Skittspigg).
Spoiler title
Spoiler content