SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1970  
SKIBORD ʃi3~2rd, äv. SKIDBORD ʃi3d~ l. SKIVBORD ʃi3v~, sbst.1, förr äv. SKEBORD, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(ske- 17881807. ski- 1761 osv. skid- 18041939. skie- 17881807. skir- 1871. skiv- (skif-, skiff-) 1603 (: skiffbordh)1967. -bol 1773. -bord 1603 osv.)
Etymologi
[sv. dial. skidbord, skibord, skibol (med tjockt l); av SKID, trästycke, o. BORD, sbst.1; formerna ske- (skie-) o. skiv- bero på anslutning till SKED, sbst.1, resp. SKIVA, sbst.]
1) (i fackspr.) löstagbart bord som anbringas runt relingen på en båt, avsett att utgöra skydd mot hög sjö l. vågskvalp (o. att åstadkomma ett utökat lastutrymme), skvättbord; sarg runt sittrummet på en segelbåt. På hafvet hade vi en liten båt, och för att bevara den för vågorna, skulle vi sätta ut skidbolet. CFFredenheim (1773) i MoB 3: 133. 2SvKulturb. 1—2: 240 (1934). Rydholm 131 (1967).
2) (i fackspr.) (förr vanl. av trä, numera vanl. av sten l. betong bestående) krön av en dammbyggnad l. övre kant av en vattenuppdämning o. d., över vilket (vilken) överflödsvatten avledes; fast dammdel under ett utskov; dammbord, flödbord, överfall; utskovströskel; jfr STIG-BORD. Jennings PVetA 1761, s. 20. TurÅ 1951, s. 63. TNCPubl. 45: 50 (1970).
3) (i fackspr.) allmännare, om en vid sidan av l. runt om ngt med ett visst utrymme uppbyggd vall l. kant, t. ex. sidbräde på en släde, kant kring en ugn. 3SthmTb. 5: 9 (1603; på släde). TT 1965, s. 1229 (kring ugn).
4) (†) lutande brygga över vilken bruten malm o. d. i gruva tappas ut från magasin, rull- l. störtschakt till transportvagn, fluster (se d. o. 1 slutet), (under)slas. JernkA 1888, s. 51.
Ssgr (till 2; i fackspr.): SKIBORDS-AVLOPP~02 l. ~20. avlopp reglerat av skibord; avloppsanordning bestående av skibord. NF 3: 827 (1879).
-DAMM. damm (se damm, sbst.1 I 1) som är försedd med skibord. TByggn. 1859, s. 119 (1858).
-MÄTNING. mätning av den från en med skibord försedd fördämning o. d. över skibordet per tidsenhet strömmande vattenmängden. BonnierLex. (1966).
Spoiler title
Spoiler content