SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1973  
SKRATTABBORRE skrat3~abor2e, m. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. skrattabborre; ssg av SKRATT, sbst.1, l. SKRATTA o. ABBORRE med syftning på djurens skrattande läte; förleden möjl. dock (delvis) av SKRATTE (jfr med avs. på bet. TROLL-FISK, vattenödla)]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om vattenödlan Triturus vulgaris Lin., liten vattenödla, l. om vattenödlan Triturus cristatus Laurenti, stor vattenödla; jfr SKROTABBORRE. Linné Fauna nr 256 (1746; sannol. om T. vulgaris; från Dalarna). FoFl. 1937, s. 77 (från Ångermanl.).
Spoiler title
Spoiler content