SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1973  
SKRÄNS, r. l. m.
Ordformer
(förr äv. skrens)
Etymologi
[av t. schrenz, eg. sönderriven lump till pappersberedning, till schränzen, riva sönder (mht. schrenzen), till schranz, reva, spricka (mht. schranz, schranze), besläktat med fht. scrintan, scrindan, klyvas, spricka (se SKRINDA, sbst.)]
(†) om papper l. (tunn) papp som är av låg kvalitet (särsk.: gråpapper) l. som är skadat (skadad); förr äv. om använt papper avsett för sekundär användning ss. omslagspapper o. d. Vij efterlåte .. bruketz ägande .. tullfritt af ock bortföra .. papper, cardus och skräns, det är grott och plånepapper. Ambrosiani DokumPprsbr. 30 (i handl. fr. 1672). Manuscripta på paper .. försäkrar Hr Rudbeckius kunna försällias pundetals till bookbindare och kryddkrämare för skräns och papers strutar. AntecknSaml. 160 (1681). Skrens, (dvs.) skadad papp. BokbOrdl. (1899).
Spoiler title
Spoiler content