SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1977  
SLICKERT slik4ert, r.; best. -en; pl. -ar; förr äv. SLICKER, sbst.3, r.; best. -n.
Ordformer
(-er 1898. -ert 1935 osv.)
Etymologi
[liksom d. slikkert av lt. slicker, sannol. till slicken, slicka (se SLICKA, v.), l. möjl. lånat från eng. slicker (till slick, göra glatt; se SLICKER, sbst.2); med avs. på formen på -ert jfr BUFFERT, KLYVERT, KOFFERT, SKONERT m. fl.]
(i sht förr) vid garvning använt verktyg bestående av ett i en träskiva infattat oskarpt metallblad, använt till bortskrapning av fett (från hudar för att dessa skall bli släta). Hirsch LbGarfv. 233 (1898). Efter ännu en insmörjning och torkning (av hudarna) avskrapas med slickertar allt överflödigt fett. Fatab. 1935, s. 182 (om ä. förh.).
Spoiler title
Spoiler content