SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1981  
SOD, sbst.1, m.? l. f.?
Ordformer
(soodh)
Etymologi
[liksom d. sod(e) sannol. av lt. soden, m., l. sode, sood, f. (av mlt. sōde, f.), liksom ffris. sātha, m., samhörigt med mnl. sode, f. (nl. zode), meng. sode (eng. sod); möjl. till den avljudande stam som föreligger i SJUDA o. SÅD; anledningen till benämningen är i så fall att grästorv användes ss. bränsle vid kokning]
(†) (gräs)torva. Sedan anno 1635 är (vid befästningsverken kring Riga) icke en soodh på vallerne fördh eller en skottkärra medh jordh. RP 12: 408 (1648).
Spoiler title
Spoiler content