SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1981  
SODALITET 1dalite4t l. sod1- l. 1- l. sωd1-, l. 0104, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. sodalität, eng. sodality, fr. sodalité; av lat. sodalitas (gen. -ātis), till sodalis, kamrat, rotbesläktat med SED. — Jfr SODALITIUM]
förhållandet att vara kamrater, kamratskap; äv. (o. numera nästan bl., om ä. förh.) konkret, om sammanslutning (av män), brödraskap (se BRODERSKAP 3), sällskap; jfr SODALITIUM 1. Mellan tvänne Karlar, är .. (vänskap) blott en sodalitet, en hophållighet, et förtroligt kameratskap. Thorild (SVS) 4: 145 (1794). Schück i 3SAH 44: 533 (1933; i pl., om c. 1500 i Tyskl. verksamma sällskap för antikstudier o. latindiktning).
Spoiler title
Spoiler content