SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOLÄR sωlä4r l. so-, l. 4r, adj.; adv. -T.
Etymologi
[av fr. solaire, av lat. solaris (se SOLAR)]
(i fackspr.) som tillhör l. har avseende på l. utgår från l. beror på solen, solar, sol-. Cronstrand ÅrsbVetA 1825, s. 348. De totala solförmörkelserna ha en utomordentligt stor betydelse för utforskandet av solens och de solära fenomenens natur. Bergstrand Astr. 104 (1925).
Spoiler title
Spoiler content