SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOM, m.?; anträffat bl. i pl. = (OxBr.).
Etymologi
[av ä. t. l. lt. saum, sōm l. soum o. d., packdjurs last, packdjur, o. ss. måttsord; jfr mlt. sōm(e), fht. saum, soum, feng. sēam (eng. seam); av mlat. sauma (varav äv. it. soma, fr. somme), av lat. sagma, packsadel, av gr. σάγμα, till σάττω, fyller, lastar på (medium pf. σέσαγμαι), av ovisst urspr.]
(†) eg.: så mycket som lastas på ett packdjur; anträffat ss. mått på säd. Skaffer migh (dvs. G. II A.) .. kundtskap, huru fiendens legenhet är, och .. något bröd 3,000 Ltt, 200 som .. hafra, så (osv.). OxBr. 1: 843 (1632).
Spoiler title
Spoiler content