SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1982  
SOMASTENI som1asteni4, r.; best. -n l. -en.
Etymologi
[jfr eng. somasthenia; av SOMA, sbst.2, o. ASTENI]
(mindre br.) med. kroppslig kraftlöshet, asteni. Wernstedt (1943). Renander Wernstedt (1965).
Spoiler title
Spoiler content