SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOPPIG, se soppa, sbst.1 avledn.