SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1982  
SORBIT sorbi4t, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. sorbit, eng. o. fr. sorbite; medelst den i namn på mineral vanliga ändelsen -it till namnet på den engelske geologen H. C. Sorby († 1908)]
tekn. ä. benämning på fint lamellär perlit (se d. o. 1) i härdat o. anlöpt stål. TT 1898, K. s. 46. SvIndLex. 1: 552 (1948).
Spoiler title