SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1983  
SPANTA, v.2 vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[möjl. ombildning av SPÄNTA, spjärna, kämpa o. d.]
(†) (drag)kamp (i bildl. bemärkelse), strid. Nyheter äro, att K. M:ts skuld är intet mer .. än 1380 t:r guld, man tror att denna skulden skall bli uppgifven för ständerna, och att ständerna ska betala den med vilkor om fred och säkerhetsaktens sönderrifvande, men då blir det ett spantande af. Warburg Ehrensvärd 224 (i handl. fr. 1789).
Spoiler title
Spoiler content