SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1984  
SPILLRA spil3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[möjl. samhörigt med (avledn. av) SPILA, v.2 (i bet. 4)]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat?) med pluralt subj.: stelt rikta sig åt olika håll, spreta; jfr SPILA, v.2 4. SvDamtidn. 1948, nr 3, s. 15 (om fingrar, stela av kyla).
Spoiler title
Spoiler content