SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1984  
SPILLRANDE spil3ran2de, p. adj.
Ordformer
(spell- c. 1875. spill- 1885 osv.)
Etymologi
[sv. dial. spillrande; sannol. av nor. dial. spildrande, till spiller, mycket, väldigt (se SPILLER, adv.), o. med anslutning till spildre, spillra (se SPILLRA, v.); jfr med avs. på bildning SPÅNGANDE; se närmare SHast i MeijerbArk. 16: 54, 60 ff. (1980)]
(vard., i vissa trakter) = SPILLER, adv. Landsm. 2: LVI (c. 1875: spellrande ny; från Värml.). Schulthess (1885).
Spoiler title
Spoiler content