SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
-SPJÄLKAD, p. adj.
Ordformer
(-spjel-)
Etymologi
[till sv. dial. spjälk, spjölk, torr stjälk o. d., etymologiskt identiskt med SPJÄLK, sbst.2 (se SPJÄLKA, sbst.]
försedd med så l. så beskaffad stjälk; ss. senare led i ssgn GRÖN-SPJÄLKAD (se GRÖN-SPJÄLKIG); jfr -SPJÄLKIG.
Spoiler title
Spoiler content