SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPJÄLLA, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(spjell- (-ie-) c. 1716 (: ospiellade). spjäll- 1805 osv.)
Etymologi
[fsv. spiälla, sv. dial. spjälla; jfr fd. spialla, fvn. spjalla; till samma germ. stam som SPILLA, v.1 — Jfr SPJÄLL, sbst.1, SPJÄLLSAM]
(†) fördärva l. förslösa (ngt); särsk. med avs. på tygstycke: fördärva gm olämplig tillskärning l. delning. (Sv.) Spjälla .. (fr.) Employer — Consumer en coupant (p. ex. tant d'aunes de drap pour un habit.). Nordforss (1805). Lindfors (1824). — jfr O-SPJÄLLAD. — särsk. ss. vbalsbst. -ning, konkret, om (gm delning o. d. uppkommen) rest av ngt. (Sv.) Spjällning .. (fr.) Reste. Morceau. Nordforss (1805).
Spoiler title
Spoiler content